«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ»
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς

15.11.2018

Εάν «μία εικόνα είναι αντίστοιχη με χίλιες λέξεις»…,τότε αυτή η έκθεση επιχειρεί να αφηγηθεί πολλές μικρές ιστορίεςμε κοινό σημείο αναφοράς τους την αμφισημία του τοπίου του Κιλκίς
στα χρόνια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Μακεδονικό Μέτωπο συναντά την αυγή των ανασκαφών.

Όταν τα χαρακώματα της τραγικότητας της μάχης στους τεχνητούς γήλοφους του Κιλκίς
γίνονται πεδίο μιας παράδοξης συνάντησης με την Ιστορία και μετατρέπονται σε ανασκαφικές τομές μιας αιφνίδιας αποκάλυψης του παρελθόντος.

Αυτό το τυχαίο γεγονός θα αποτελέσει την αφορμή για τις απαρχές της αρχαιολογικής έρευνας, που θα αναζητήσει σε τούμπες και σε τράπεζες του Κιλκίς τα υλικά αποτυπώματα των οικιστικών επιλογών των προϊστορικών και πρωτοϊστορικών κοινοτήτων
αλλά και των ταφικών τους πρακτικών.